Virussen: je hoort er nu veel over, maar wat zijn het eigenlijk? Leeft een virus nou wel of niet? En wanneer zijn ze ontstaan?

Virussen ontstonden waarschijnlijk tegelijk met de eerste cellen. Een virusdeeltje bestaat uit levenloze moleculen, maar kan een levende cel binnendringen. Die cel gaat dan in plaats van zichzelf, de virusdeeltjes kopiëren. Die cel is dan een kopieermachine geworden die heel veel kopieën van het virusdeeltjes maakt. Zo lijkt het of het virusdeeltje leeft, maar het wordt ‘alleen maar’ gekopieerd door de cel.