Instructie

Stappenplan

 1. Lees alle vragen goed door.
 2. Verdeel de vragen. Wie doet welke vraag?
 3. Bekijk en lees de bronnen. Iedereen uit het groepje bekijkt en leest alle bronnen.
 4. Let tijdens het kijken en lezen op de vraag die jij moet beantwoorden.
 5. Schrijf het antwoord op je vraag zo uitgebreid mogelijk op in Word of PowerPoint.
 6. Zoek een afbeelding bij je vraag. Kopieer die naar je bestand.
 7. Zet jullie bestanden in 1 document. Geef het document als naam jullie eigen namen.

Hubble telescoop

Bronnen

 • Website van de Hubble: https://hubblesite.org/
  • Scroll naar ‘View all Hubble favorites’ en klik daarop.
  • Laat 3 foto’s die door de Hubble gemaakt zijn, aan de klas zien.

Vragen

 1. Waarom kan een telescoop in de ruimte veel scherpere foto’s maken dan een telescoop die op de aarde staat?
 2. Noem twee ontdekkingen die gedaan zijn door de waarnemingen van de Hubble telescoop.
 3. Vertel wat je weet over infrarood licht. Waarom wordt bij ruimtetelescopen vaak infrarood licht opgevangen?
 4. Op hoeveel kilometer van de aarde draait de Hubble? Zoek zelf op in wikipedia of dat verder of dichterbij is dan de James Webb telescope.
 5. Op welke manier kon de Hubble gerepareerd en aangepast worden?

James Webb telescoop

Bronnen

 • Artikel met informatie

https://www.esa.int/kids/nl/nieuws/De_ruimtetelescoop_James_Webb_gaat_de_oorsprong_onderzoeken_van_het_leven_het_heelal_en_de_rest

Vragen

 1. Noem drie dingen die de James Webb telescoop hopelijk gaat ontdekken.
 2. Waarvoor dienen de ‘zonneschermen’ van de James Webb telescoop?
 3. Waarom zijn de spiegels van de James Webb telescoop bekleed met goud?
 4. Wie is de persoon naar wie de telescoop is genoemd? Waarom is de telescoop naar deze persoon genoemd?
 5. Op hoeveel kilometer van de aarde draait de James Webb telescoop? Zoek zelf op op wikipedia of dat verder of dichterbij is dan de Hubble telescoop.

Evolutie

Bronnen

Vragen

 1. Hoe werkt evolutie?
 2. Waarom is de reis die de ontdekker van de evolutietheorie met het schip de Beagle maakte, zo’n belangrijke reis?
 3. Waardoor komt het dat mensen zo’n lange duim hebben?
 4. Wie heeft de evolutietheorie bedacht? Vertel wat je weet over deze wetenschapper.
 5. Waarom was niet iedereen het eens met de evolutietheorie?

Meteoren – meteorieten – kometen

Bronnen

Vragen

 1. Wat zijn meteorieten?
 2. Waarom moet je niet voor het raam gaan staan kijken naar de lichtflits van een meteoor?
 3. Zijn vallende sterren echt sterren? Licht je antwoord toe.
 4. Wat is een komeet? Waarom heeft een komeet een staart?
 5. Hoeveel meteorieten zijn er in Nederland teruggevonden? Vertel wat je weet over één van deze meteorieten.

Fossielen

Bronnen

Vragen

 1. Wat zijn fossielen? Waarom worden de meeste dieren en planten geen fossiel?
 2. Waarom zijn fossielen zo interessant voor wetenschappers?
 3. Hoe blijkt uit het fossiel van het dino-ei dat vogels afstammen van dino’s?
 4. Noem twee soorten uitgestorven dieren waarvan veel fossielen zijn gevonden. Vertel wat je weet over deze dieren.
 5. Wanneer stierven de trilobieten uit? Was dat voor of nadat de dinosauriërs uitstierven?