Een project over de grote geschiedenis is niet alleen heel leerzaam, maar leerlingen vinden het ook super-interessant! Toen de makers van het programma Klokhuis aan kijkers hadden gevraagd over welke onderwerpen ze afleveringen moesten maken, stond met stip bovenaan ‘Hoe alles is ontstaan’.

Hoe alles begon: van oerflits tot nu kun je heel goed gebruiken voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het boek biedt de grote lijn van oerflits tot nu. Hieraan kun je lessen koppelen die verdieping bieden op het gewenste niveau. In de kerndoelen van deze klassen komen verschillende onderwerpen uit de grote geschiedenis aan bod.

Educatieve organisaties geven vaak aan voor welke leeftijd het lesmateriaal gemaakt is. Dat neemt niet weg dat veel materiaal aangepast kan worden aan alle leeftijden.

Klik op het onderwerp waar je lesmateriaal over zoekt: